Frøyland Forsamlingshus

Dagens Bibelvers

Vi støtter Frøyland Forsamlingshus

Dokumenter

Lenker

På Frøyland Forsamlingshus drives et omfattende kristent arbeid for barn, ungdom og voksne.

 

SØNDAGSSAMLINGER hver søndag kl 1100 er det søndagssamlinger (parallelt med søndagsskole som er annenhver søndag). Disse samlingene er sammen med møteserier / møteuker bærebjelken i det kristne arbeidet på Forsamlingshuset. Møtene er åpne for alle som vil, og består av sang, tale, bønn osv. Like etter søndagssamling blir ofte servert kaffe og litt å bite i, og lagt til rette for uformell drøs med kjente og ukjente.

 

FORBØNN når NLM arrangerer søndagssamling, er det lagt til rette for å komme til forbønn i bønnerom i underetasje like etter at møtet er slutt. En mann og en dame sitter klar for å ta imot den som måtte ønske forbønn. Alle som har ønske om å bli bedt for, eller å be sammen med andre, er velkommen.

 

SØNDAGSSKOLEN held til i kjellaren på frøyland forsamlingshus. Det er to grupper; ei gruppe frå 2 år til og med 2. klasse og ei gruppe for born frå og med 3. klasse. Me har andakt, song og aktivitetar og held på frå ca 11.15 til ca 12.15.

 

ONSDAGSMØTE hver onsdag kl 1930 samles vi til bønne- og vitnemøte. Ansvar for møter går på rundgang.

 

ETTERMIDDAGSTREFF arrangeres kl 1430 siste mandag hver måned. Denne samling er spesielt lagt til rette for pensjonister og andre som har fri på dagtid. Samlingene inneholder normalt sang, andakt, liten utlodning og enkel servering. Vi sitter normalt rundt småbord og har et fint fellesskap.

 

FUL /Frøyland Ungdoms Lag FUL drives av og for ungdommer. Samlingene har som regel andakt, sang, spillekveld / aktiviteter og servering / bevertning på programmet. FUL har møter ca annen hver lørdag, og blir avholdt i underetasjen.

 

SNØKLOKKA BARNELAG - Vi samles onsdager i partallsuker til formingsaktiviteter, spill/konkurranser, sang og andakt. Kl. 17-18 på Frøyland Forsamlingshus.

 

MAKSIKLUBBEN er ein kristen klubb på frøyland forsamlingshus for jenter og gutar i 5.-7. klasse, med andakt og aktivitetar inne og ute.

 

KLATREMUS - Velkommen til formiddagstreff for barn under skolealder i følge med voksen. Vi har samling, lek og spiser nistemat. Frøyland forsamlingshus, i underetasjen. Tirsdager i partallsuker kl. 10-12

 

MØTEUKER / BIBELHELG blir det flere uker hvert semester arrangert såkalte møteuker. Det vil si at det kommer en forkynner / taler som har flere møter samme uke. Normalt begynner disse møtene kl 19 på hverdager, og kl 11 på søndager. Blant større tradisjonelle arrangement som arrangeres er blant annet Bibel- og Bekjennelseskonferanse. Denne arrangeres som regel første helg i februar.

 

JULEMESSE arrangeres hvert år i november måned. Det blir solgt diverse håndtverk, julekranser, oppsatser og dekorasjoner. Det er kafè hele dagen frem til at arrangementet avsluttes med basar. Aktiviteter for barn hele dagen.

 

Formann FFH:

Bjørn Lende

Telefon: 906 27 305
E-post:
Bjørn Lende

Webansvarlig:

Jan Tore Skogen

E-post: Webmaster

Besøksadresse:

Kvernelandsvegen 90
4355 Kvernaland

Se adressen på Gule Sider Kart

Fakturaadresse:

Frøyland Forsamlingshus v/ Leidulf Mæland
Porsveien 2
4355 Kvernaland

Webdesign: Skogen Foto og Media